WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Siedziba administracji
51°51′05″N 17°55′57″E

Budynek pochodzi z XIX wieku i nosi nazwę Kasa nawiązującą do jego dawnej funkcji. Aktualnie mieszczą się w nim biura dyrekcji i administracji Ośrodka Kultury Leśnej oraz biblioteka z czytelnią. Obok budynku znajdują się furtka i brama prowadzące na teren parku-arboretum.

Muzeum Leśnictwa - Oficyna
51°51′04″N 17°56′06″E

Budynek, określany dzisiaj również jako pałac, wzniesiono w XIX wieku. Na trzech kondygnacjach mieszczą się stałe wystawy Muzeum Leśnictwa zatytułowane:
„Kulturotwórcza rola lasu” i „Dzieje leśnictwa w Polsce” oraz sale wystaw czasowych.

Muzeum Leśnictwa - Powozownia i Owczarnia
51°51′10″N 17°56′08″E

Kompleks dwóch budynków połączonych szklanym pasażem. Obiekty w XIX wieku pełniły funkcje gospodarskie. Aktualnie w Powozowni i Owczarni mieszczą się wystawy Muzeum Leśnictwa rozwijające wiedzę o lesie - jego przyrodniczym bogactwie, ochronie, hodowli i użytkowaniu. Stałym wystawom towarzyszą tutaj czasowe prezentacje.

Muzeum Leśnictwa - Dybul Muzeum Leśnictwa - Chałupa - leśniczówka
51°51′30″N 17°55′49″E

Zespół dwóch budynków mieszczących wystawy Muzeum Leśnictwa. W murowanym obiekcie będącym w XIX wieku stajnią i oborą, mieści się ekspozycja zatytułowana „Ochrona lasu”. W zrekonstruowanej Chałupie - leśniczówce: kancelaria leśniczego z połowy XX wieku oraz wystawa poświęcona pszczelarstwu i pasiecznictwu. Nazwę Dybul nosi zarówno budynek muzealny, jak również cześć parku, w której jest on zlokalizowany.

Park-arboretum
51°51′26″N 17°55′54″E
Ogród ziołowo-kwiatowy
51°51′18″N 17°56′03″E

Park-arboretum powstał w drugiej połowie XIX wieku i ma styl angielski. Obejmuje obszar blisko 160 ha i harmonijnie wpisuje się w malownicze ukształtowanie doliny rzeki Ciemnej. Na jego kompozycję składają się m.in. aleje, pojedyncze drzewa o wyjątkowych walorach estetycznych, rozległe łąki, fragmenty lasu i stawy widokowe. W jego południowo-wschodniej części mieści się ogród ziołowo-kwiatowy.

Pokazowa Zagroda Zwierząt
51°51′24″N 17°55′35″E

Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jest zlokalizowana w sąsiedztwie parku-arboretum i zajmuje obszar 20 ha. Utworzono ją w 1977 roku w celu zachowawczej hodowli żubra europejskiego. Na stałe przebywa w niej średnio 7-8 osobników tego gatunku. Dodatkowo, w oddzielnych kwaterach, oglądać można koniki polskie, daniele i dziki.

Obora - obiekt edukacyjny i noclegowy
51°51′08″N 17°56′14″E

Jest to XIX-wieczny budynek gospodarczy, który zachował swoją dawną funkcję w nazwie. Aktualnie spełnia rolę obiektu, w którym są organizowane seminaria, warsztaty, okazjonalne spotkania. Do dyspozycji gości pozostają sale konferencyjna i edukacyjna oraz miejsca noclegowe wykorzystywane m.in przez uczestników zielonych szkół.

TELEFON:     62 76-15-045
E-MAIL:     okl@okl.lasy.gov.pl