WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Siedziba Nadleśnictwa
51°51′05″N 17°55′57″E
Pałac „Oficyna” - Muzeum Leśnictwa
51°51′04″N 17°56′06″E
„Powozownia” - Muzeum Leśnictwa„Owczarnia” - Muzeum Leśnictwa
51°51′10″N 17°56′08″E
„Dybul” - Muzeum Leśnictwa
51°51′30″N 17°55′49″E
Park
51°51′26″N 17°55′54″E
Ogród kwiatowy
51°51′18″N 17°56′03″E
Pokazowa Zagroda Zwierząt
51°51′24″N 17°55′35″E
„Obora” - obiekt edukacyjny
51°51′08″N 17°56′14″E
TELEFON:     62 76-15-045
E-MAIL:     okl@okl.lasy.gov.pl