WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Muzeum Leśnictwa - Oficyna
51°51′04″N 17°56′06″E

Budynek, określany dzisiaj również jako pałac, wzniesiono w XIX wieku. Na trzech kondygnacjach mieszczą się stałe wystawy Muzeum Leśnictwa zatytułowane:
„Kulturotwórcza rola lasu” i „Dzieje leśnictwa w Polsce” oraz sale wystaw czasowych.

    
TELEFON:     62 76-15-045
E-MAIL:     okl@okl.lasy.gov.pl